The Fresh Sutherland - The World'S Favourite Sutherland.

Djupheter

Att gå upp från stora djup under dykning kräver tid och etapptänkande. Skulle man till exempel gå direkt upp från 30 meter till ytläge så kommer inte kroppen få tid att andas ut allt det kväve som den under tryck samlar på sig i muskler och leder. Man måste därför göra uppstigningen i etapper där man tillåter kroppen att andas ut kvävet. Skulle man inte göra det kan man lätt få dykarsjuka eller "bends" som en del kallar det. Det kan tydligen leda till förlamning om kvävet satt sig på fel ställen i kroppen. Planering är därför mycket viktigt när det handlar om dykning! Planera dina dyk och dyk i enlighet med planeringen!