The Fresh Sutherland - The World'S Favourite Sutherland.

Gamla filmer

Man har många gamla filmer som ligger i skåpet och en del av dom är ända sedan barnen var så små. Nu ska jag gå och få en videokonvertering så att jag kan se dessa filmer eftersom jag inte har någon projektor kvar så att jag kan se dessa filmer. Så ska jag också göra kopior så att ungarna kan få sina egna filmer från dom var små. Det är roligt att se sig själv som liten, och så kan man också jämföra med sina egna barn och det är en härlig känsla, när man ser att barnen har drag av en själv och inte bara av den andra.